Algemene Voorwaarden

De Stichting Volksuniversiteit Waalre (VU Waalre) organiseert activiteiten in Waalre.

De VU Waalre heeft als doel het bevorderen van algemene kennis en zelfontplooiing onder de bewoners van Waalre via het organiseren van cursussen en lezingen op het gebied van niet-formele educatie.

U vindt het actuele cursusprogramma op de pagina Cursussen en Lezingen.

Adres VU Waalre

Hoogstraat 8, 5581 BK Waalre
vuwaalre@gmail.com

Inschrijven

Informatie over hoe u zich kunt inschrijven vindt u op de pagina Inschrijven.

 • Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang van een cursus of lezing.
 • Inschrijven voor een deel van een cursus is niet mogelijk.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 • Indien het aantal inschrijvingen voor een bepaalde cursus onvoldoende is, kan de VU Waalre deze cursus uitstellen of annuleren.
 • Als een cursus niet doorgaat, krijgen de inschrijvers uiterlijk één week voor aanvang hierover bericht.

Kosten

 • De kosten voor een cursus (inclusief BTW) worden geïncasseerd via een éénmalige machtiging voor automatische incasso.
 • De VU Waalre accepteert geen cheques of contant geld als betaling.
 • Het cursusgeld wordt pas afgeschreven nadat de cursus begonnen is.
 • Op verzoek kan een factuur worden afgegeven.
 • Voor sommige langlopende cursussen is een betaling in twee termijnen mogelijk: per september en januari.
 • Sommige aanvullende kosten (materialen, boeken, hand-outs, etc.) moeten worden afgerekend met de betreffende docent.
 • Indien bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden een cursus niet verder gevolgd kan worden, kan aan het Bestuur een verzoek gedaan worden (een deel van) het betaalde bedrag te restitueren.

Meedoenregeling

Wie graag een cursus zou willen volgen, maar hiervoor niet voldoende financiële middelen heeft, kan wellicht in aanmerking komen voor een van de speciale regelingen van de Gemeente Waalre.

Opzegging

Om onze verplichtingen na te kunnen komen en de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden, gelden de volgende voorwaarden:

 • U kunt tot twee weken voor aanvang kosteloos schriftelijk opzeggen.
 • Bij annulering hierna is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid

 • De VU Waalre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus.
 • De VU Waalre is niet aansprakelijk voor eventuele druk- en/of zetfouten in het cursusprogramma.

Roosterwijzigingen

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen ons noodzaken de lestijd of -plaats te veranderen.
 • Tijdens schoolvakanties gaan cursussen niet door, tenzij anders met de docent is afgesproken.