Algemene Voorwaarden

De Volksuniversiteit Waalre (VU Waalre) is een stichting die activiteiten organiseert voor de inwoners van Waalre.

Ons huidige programma staat op de pagina’s Cursussen en Lezingen. Voor Seizoen 2023-2024 zie Programma 23-24

U kunt contact met ons opnemen via vuwaalre@gmail.com.

Inschrijven

Voor het komend seizoen via Inschrijven 23-24

 • Bij inschrijving verleent de cursist aan VU Waalre een eenmalige incasso-machtiging; contante betaling of cheques zijn niet mogelijk.
 • Elk seizoen moet een nieuwe inschrijving gedaan worden.
 • Bestaande deelnemers krijgen voorrang op nieuwe, mits zij zich vóór 1 juli aanmelden; plaatsing geschiedt daarna in volgorde van aanmelden.
 • Eventuele aanvullende kosten (materialen, boeken, hand-outs, etc.) moeten worden afgerekend met de betreffende docent.
 • Voor langlopende cursussen is betaling in twee termijnen mogelijk.
 • Het bedrag wordt pas geïncasseerd als de cursus begonnen is.
 • Twee weken voor aanvang beslist de VU Waalre of een cursus doorgaat.
 • Als een cursus niet doorgaat, krijgen inschrijvers uiterlijk één week voordat de cursus zou beginnen bericht.
 • Inschrijven voor een deel van een cursus is niet mogelijk.

Meedoenregeling

Wie graag een cursus zou willen volgen, maar hiervoor niet voldoende financiële middelen heeft, kan wellicht in aanmerking komen voor een van de speciale regelingen van de Gemeente Waalre.

Opzegging

Om onze verplichtingen na te kunnen komen maar ook de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden, geldt:

 • U kunt tot twee weken voor aanvang kosteloos schriftelijk opzeggen.
 • Bij annulering hierna is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid

 • De VU Waalre is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus.
 • De VU Waalre is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in het cursusprogramma.

Roosterwijzigingen

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen ons noodzaken de lestijd of -plaats te veranderen.
 • Tijdens schoolvakanties gaan cursussen niet door, tenzij anders met de docent is afgesproken.