Algemene Voorwaarden

De VolksUniversiteit Waalre (VUW, officieel: Stichting Volksuniversiteit Waalre) organiseert activiteiten in Het Klooster in Waalre.

De VUW heeft als doel het bevorderen van algemene kennis en zelfontplooiing onder de bewoners van Waalre via het organiseren van cursussen en lezingen op het gebied van niet-formele educatie.

U vindt het actuele cursusprogramma op de pagina Cursussen en Lezingen.

Adres Stichting Volksuniversiteit Waalre

Hoogstraat 8, 5581 BK Waalre
vuwaalre@gmail.com

Inschrijven

Informatie over hoe u zich kunt inschrijven vindt u op de pagina Inschrijven.

 • Inschrijven kan tot twee weken voor aanvang van een cursus of lezing.
 • Inschrijven voor een deel van een cursus is niet mogelijk.
 • Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst.
 • Indien het aantal inschrijvingen voor een bepaalde cursus onvoldoende is, kan de VUW deze cursus uitstellen of annuleren.
 • Als een cursus niet doorgaat, krijgen de deelnemers uiterlijk één week voor aanvang hierover bericht.

Kosten

 • De kosten voor een cursus (inclusief BTW) worden geïncasseerd via een éénmalige machtiging voor automatische incasso. De VUW accepteert geen cheques of contant geld als betaling.
 • Het cursusgeld wordt pas afgeschreven nadat de cursus begonnen is.
 • Op verzoek kan een factuur worden afgegeven.
 • Voor sommige cursussen is een betaling in twee termijnen mogelijk: per september en januari.
 • Sommige aanvullende kosten (materialen, boeken, hand-outs, etc.) moeten worden afgerekend met de betreffende docent.
 • Indien bijvoorbeeld door een ongeluk een cursus niet verder gevolgd kan worden, kan aan het Bestuur een verzoek gedaan worden (een deel van) het betaalde bedrag te restitueren.

Meedoenregeling

Wie graag een cursus zou willen volgen, maar hiervoor niet voldoende financiële middelen heeft, kan wellicht in aanmerking komen voor een van de speciale regelingen van de Gemeente Waalre.

Opzegging

Om onze verplichtingen na te kunnen komen en de cursusprijzen zo laag mogelijk te houden, gelden de volgende voorwaarden:

 • Normaal kunt u tot twee weken voor aanvang kosteloos schriftelijk opzeggen. Zo lang de corona-crisis nog duurt hebben we de mogelijkheid tot opzegging verruimd tot na de eerste les van een cursus. De VUW zal dan het cursusgeld niet incasseren.
 • Bij annulering hierna is er geen recht op restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid

 • De VUW is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het bijwonen van een cursus.
 • De VUW is niet aansprakelijk voor eventuele druk- en/of zetfouten in het cursusprogramma.

Roosterwijzigingen

 • Onvoorziene omstandigheden kunnen ons noodzaken de lestijd of -plaats te veranderen.
 • De cursussen gaan niet door in de schoolvakanties, tenzij anders met de docent wordt afgesproken.