Corona-maatregelen

Laatste update: 7 november 2021

De mondkapjesplicht is per 6 november weer verplicht in publieke binnenruimten. Als u plaatsneemt aan tafel of op een stoel mag u uw mondkapje afzetten.

Wij volgen de aanbevelingen van het RIVM:

  • Was vaak uw handen
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten, gooi deze daarna weg en was uw handen.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Als u klachten heeft (koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten), blijft u thuis en laat u zich testen.

Daarnaast gelden de volgende maatregelen om onze cursussen zo veilig mogelijk te laten verlopen:

  • Voor cursussen is geen QR-code nodig.
  • In Het Klooster kunt u drankjes bestellen in een speciaal daarvoor gemaakt ‘bestelvak’. Om ze aan de bar op te drinken, moet u een QR-code laten zien. Op alle andere plaatsen in het Klooster mag u ze zo opdrinken.
  • In het Huis van Waalre moet u overdag de QR-code kunnen laten zien en de hele dag als u gebruik maakt van de horecafaciliteiten.
  • Wij zorgen voor voldoende ontsmettingsmiddelen. Het lijkt verstandig dat iedereen zoveel mogelijk eigen spullen meeneemt. Docenten en cursisten zorgen er samen voor dat gemeenschappelijk gebruikte spullen en oppervlakken ontsmet worden. De docent wordt vriendelijk verzocht bij het verlaten van de cursusruimte de deurkrukken te reinigen met de aanwezige gel.

Klik op het plaatje voor een groter beeld

In Het Klooster is in de Tekenzolder plaats voor maximaal 10 cursisten.  Wij hebben de opstelling daar (zie de schets hiernaast) aangepast. In de zalen B en C is voldoende ruimte om de yoga-  en reanimatiecursussen te houden op een onderlinge afstand van meer dan 1,5 meter.

Het spreekt vanzelf dat wij deze maatregelen zullen aanpassen, uitbreiden of terugschroeven als de omstandigheden veranderen. Uw opmerkingen en ideeën zijn ook zeer welkom, al zullen wij wellicht niet iedereen tevreden kunnen stellen.

Om iedereen zoveel mogelijk tegemoet te komen hebben wij de mogelijkheid tot opzegging van een cursus verruimd tot na de eerste les. Vindt u het na die eerste les om welke reden dan ook niet verantwoord om deze cursus te blijven volgen, dan kunt u deze kosteloos beëindigen door ons dit schriftelijk of via e-mail (vuwaalre@gmail.com) te laten weten.