Corona-maatregelen

Laatste update: 22 februari 2022

Wij volgen de aanbevelingen en richtlijnen van de overheid. Vanaf 25 februari 2022 zijn het coronatoegangsbewijs (3G), de verplichte 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje niet langer verplicht.

Het virus is echter nog niet weg en er zijn nog steeds veel besmettingen. Daarom moeten we blijven opletten en elkaar helpen zodat we elkaar niet besmetten. Dus het blijft voor iedereen, maar zeker voor kwetsbare mensen wel verstandig om u nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus beperken. Zoals handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, afstand houden of het dragen van een mondkapje op plekken waar het druk is, voldoende frisse lucht, regelmatig een zelftest doen, testen bij klachten en het halen van een vaccin of boosterprik. En als u klachten heeft (koorts, verkoudheid, keelpijn, hoesten), blijft u thuis en laat u zich testen.

Het spreekt vanzelf dat wij deze maatregelen zullen aanpassen, uitbreiden of verder terugschroeven als de omstandigheden veranderen. Uw opmerkingen en ideeën zijn ook zeer welkom, al zullen wij wellicht niet iedereen tevreden kunnen stellen.