FAQ

Veel gestelde vragen

Laatste update: 20 maart 2023

Staat uw vraag hier niet bij? Stuur dan een e-mail naar vuwaalre@gmail.com.

Wat is de Volksuniversiteit Waalre?

De Volksuniversiteit Waalre (VU Waalre) is een stichting (KvK-nummer 17169114) die wordt beheerd door het Bestuur en vrijwilligers (samen de VU-Commissie).

De VU Waalre wil een bijdrage leveren aan het sociaal-cultureel leven van de inwoners van de gemeente Waalre en omstreken door middel van het organiseren van activiteiten . De VU Waalre organiseert cursussen en lezingen zonder winstoogmerk voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond.

Waarom zijn de prijzen in seizoen 2022-2023 zoveel hoger?

Dat heeft twee redenen.

  1. Zowel Het Klooster als Het Huis van Waalre rekenen tegenwoordig de huur van ruimtes af per dagdeel en niet meer per uur. Dat betekent dat voor met name kortere cursussen de huurprijs verdubbeld of zelfs verdrievoudigd is.
  2. Daarnaast hebben we al jaren te maken met een langzaam afnemend gemiddeld aantal cursisten per cursus.

Overigens liggen onze cursusprijzen nog steeds onder die van het landelijk gemiddelde.

Hoe wordt de prijs van een cursus bepaald?

De cursusprijs wordt bepaald door een afweging te maken tussen wat onze kosten zijn en wat wij aan inkomsten kunnen verwachten:

  1. Onze kosten staan vooraf vast als een cursus doorgaat: de vergoeding en reiskosten van de docent en de huur van de lesruimte.
  2. Onze inkomsten hangen af van het aantal deelnemers.
    Daarom geldt een minimum aantal deelnemers en kunnen cursisten geen geld terugkrijgen als zij tussentijds willen stoppen.
  3. Tenslotte streven wij er naar vergelijkbare prijzen te hebben als soortgelijke activiteiten in onze omgeving.

Maakt de Volksuniversiteit winst?

Ons financiële beleid is erop gericht om winst noch verlies te maken.

Hierbij helpt de Gemeente Waalre met een jaarlijks subsidie voor de culturele bijdrage van de VU Waalre aan de samenleving in onze gemeente.

Wat krijgen medewerkers van de VU Waalre betaald?

Docenten van de VUW krijgen een vergoeding per cursusuur en hun reiskosten van huis (als dit buiten Waalre is) naar de cursuslocatie en terug.

De leden van de VU-Commissie worden niet betaald, maar krijgen wel de kosten vergoed die zij voor de VU Waalre maken.

Hoe worden cursussen geselecteerd?

De VU-Commissie beslist over het wel of niet doorgaan van een cursus.

Elk seizoen kijken zij of nieuwe cursussen kunnen worden toegevoegd.

Heeft u een suggestie? Laat het hen weten via vuwaalre@gmail.com.

Kan ik nog opzeggen na inschrijving voor een cursus?

Ja, dat kan tot twee weken voor aanvang.

Indien een cursist door omstandigheden buiten eigen schuld een cursus niet verder kan volgen, kan aan het Bestuur van de VUW een verzoek gedaan worden voor compensatie. Er bestaat echter geen recht op teruggave van cursusgeld.

Kan ik een proefles krijgen?

Nee, dat kan niet. Tijdens onze Infomarkt begin september kunt u de (meeste) docenten ontmoeten. Als zij er dan niet bij zijn, kunnen wij (vuwaalre@gmail.com) u wel in contact brengen met de hem of haar. Die kan u dan alles over de cursus vertellen.

Wordt mijn deelname aan een cursus automatisch verlengd?

Nee, als u een volgend seizoen weer wil deelnemen, moet u zich opnieuw aanmelden. U krijgt wel voorrang boven andere inschrijvingen, als u zich vóór 1 juli aanmeldt.

Krijg ik geld terug als ik verhinderd ben?

Nee, bij verhindering door welke oorzaak ook voor een of meer lessen, kunnen wij u die les(sen) niet vergoeden.

De Volksuniversiteit Waalre is een organisatie zonder winstoogmerk, maar wij kunnen ons ook geen financieel verlies permitteren.

Of een cursus wel of niet doorgaat beslissen wij op grond van het aantal aanmeldingen. Als cursisten daarna stoppen, worden onze kosten niet minder. Terugbetaling van lesgeld zou daardoor tot onverantwoord verlies leiden.

Krijg ik geld terug als een cursus niet doorgaat?

Cursusgeld wordt pas afgeschreven als een cursus ook echt doorgaat. Als een cursus niet doorgaat, wordt dus niets afgeschreven.

Als een cursus tussentijds stopt, hebt u recht op teruggave van een evenredig deel van de cursusprijs.

Als de VU Waalre om welke reden dan ook genoodzaakt is lestijd of -plaats te veranderen, is er geen automatisch recht op terugbetaling.

Wat kan ik doen als ik klachten heb over een cursus?

Als u klachten hebt waar u met de docent niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het Bestuur van de VU Waalre, via vuwaalre@gmail.com.

Waarom vinden de meeste cursussen niet meer plaats in Het Klooster?

Tot 2020 vonden alle cursussen van de VU Waalre plaats in Het Klooster.

Na de verbouwing bleken de nieuwe ruimtes helaas niet geschikt voor veel cursussen, voornamelijk wegens geluidsoverlast. We hebben die cursussen daarom verplaatst naar Het Huis van Waalre.

Alleen de creatieve cursussen vinden nu nog in Het Klooster plaats, in het op de eerste verdieping gelegen Atelier.