FAQ

Veelgestelde vragen

(FAQ = Frequently Asked Questions)

Laatste update: 8 september 2023

Heeft u een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar vuwaalre@gmail.com

Wat is de Volksuniversiteit Waalre?

De Volksuniversiteit Waalre (VU Waalre) is een stichting (KvK-nummer 17169114) die wordt beheerd door Bestuur en vrijwilligers (samen de VU-Commissie).

De VU Waalre wil een bijdrage leveren aan het sociaal-cultureel leven van de inwoners van de gemeente Waalre en omstreken door middel van het organiseren van activiteiten. De VU Waalre organiseert cursussen en lezingen zonder winstoogmerk voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond.

Hoe wordt de prijs van een cursus bepaald?

De cursusprijs wordt bepaald door een afweging te maken tussen wat onze kosten zijn en wat wij aan inkomsten kunnen verwachten:

  1. Onze kosten staan vooraf vast als een cursus doorgaat: de vergoeding en reiskosten van de docent en de huur van de lesruimte.
  2. Onze inkomsten hangen af van het aantal deelnemers. Daarom geldt een minimum aantal deelnemers en kunnen cursisten geen geld terugkrijgen als zij tussentijds willen stoppen.
  3. Tenslotte streven wij er naar vergelijkbare prijzen te hebben als soortgelijke activiteiten in onze omgeving.

Maakt de Volksuniversiteit winst?

Wij proberen winst noch verlies te maken. Voor elke cursus geldt een minimum aantal cursisten. Hierbij zullen wij een licht verlies lijden. Bij andere cursussen hopen wij dan meer cursisten dan verwacht aan te trekken, waardoor wij uiteindelijk zo min mogelijk verlies lijden of winst maken.

De Gemeente Waalre helpt ons met een jaarlijks subsidie voor onze culturele bijdrage aan de samenleving in onze gemeente. Hierdoor kunnen wij de prijzen laag houden.

Wat krijgen medewerkers van de VU Waalre betaald?

Docenten van de VUW krijgen een vergoeding per cursusuur en hun reiskosten van huis (als dit buiten Waalre is) naar de cursuslocatie en terug.

De leden van de VU-Commissie zijn onbetaalde vrijwilligers. Zij krijgen wel de kosten vergoed die zij voor de VU Waalre maken.

Hoe selecteren wij cursussen?

De VU-Commissie beslist over het wel of niet doorgaan van een bestaande cursus, afhankelijk van de belangstelling en de beschikbaarheid van een goede docent.

Elk seizoen kijken wij of nieuwe cursussen kunnen worden toegevoegd.

Heeft u een suggestie? Laat het ons weten via vuwaalre@gmail.com.

Kan ik nog opzeggen na inschrijving voor een cursus?

Ja, dat kan tot twee weken voor aanvang.

Indien een cursist door omstandigheden buiten eigen schuld een cursus niet verder kan volgen, kan aan het Bestuur van de VUW een verzoek gedaan worden voor compensatie. Let op: Er bestaat geen recht op teruggave van cursusgeld.

Kan ik een proefles krijgen?

Nee, dat kan niet. Tijdens onze Infomarkt begin september kunt u de (meeste) docenten ontmoeten. U kunt ons (vuwaalre@gmail.com) altijd vragen u in contact te brengen met een docent.

Wordt mijn deelname aan een cursus automatisch verlengd?

Nee, als u na een seizoen wilt doorgaan, moet u zich opnieuw aanmelden via het Inschrijfformulier op het web. Daarmee geeft u ons opnieuw toestemming voor een eenmalige afschrijving van het cursusgeld voor dat seizoen.

Als bestaande deelnemer krijgt u voorrang boven andere inschrijvingen, maar alleen als u zich vóór 1 juli aanmeldt.

Krijg ik geld terug als ik verhinderd ben?

Nee, bij verhindering voor een of meer lessen door welke oorzaak ook, kunnen wij u die les(sen) niet vergoeden.

De Volksuniversiteit Waalre is een organisatie zonder winstoogmerk, maar wij kunnen ons ook geen financieel verlies permitteren. Of een cursus wel of niet doorgaat beslissen wij op grond van het aantal aanmeldingen. Als cursisten daarna stoppen of wegblijven, worden onze kosten (docent en ruimte) niet minder. Terugbetaling van lesgeld zou dan tot niet te verantwoorden verlies leiden.

Krijg ik geld terug als een cursus niet doorgaat?

Cursusgeld wordt pas afgeschreven als een cursus ook echt doorgaat. Als een cursus niet doorgaat, wordt niets afgeschreven.

Als een cursus tussentijds stopt, hebt u recht op teruggave van een evenredig deel van de cursusprijs.

Als de VU Waalre om welke reden dan ook genoodzaakt is lestijd of -plaats te veranderen, is er geen automatisch recht op terugbetaling.

Wat als de docent ziek is?

Als een docent ziek is of om andere redenen geen les kan geven, dan zal de docent:

  1. De cursisten waarschuwen via de groepsapp (of ‘telefoonketting’) dat de les niet doorgaat.
  2. De  VU Waalre inlichten, die dan de lesruimte annuleert.
  3. Met de cursisten en de VU Waalre een nieuwe datum plannen. De VU Waalre reserveert de lesruimte voor deze nieuwe datum.

Wat kan ik doen als ik klachten heb over een cursus?

Als u klachten hebt waar u met de docent niet uitkomt, kunt u contact opnemen met het Bestuur van de VU Waalre, via vuwaalre@gmail.com.