FAQ

Veel gestelde vragen

Laatste update: 10 juni 2022

Wat is de Volksuniversiteit Waalre?

De Volksuniversiteit Waalre (VU Waalre) is een stichting (KvK-nummer 17169114) die wordt beheerd door het Bestuur en overige vrijwilligers (de VU-Commissie).

De VU Waalre wil een bijdrage leveren aan het sociaal-cultureel leven van de inwoners van de gemeente Waalre en omstreken door middel van het organiseren van creatieve, educatieve en recreatieve activiteiten binnen de gemeente. De VU Waalre organiseert cursussen en lezingen zonder winstoogmerk voor iedereen, ongeacht vooropleiding, leeftijd of achtergrond.

Waarom zijn de prijzen in seizoen 2022-2023 zoveel hoger?

Dat heeft twee redenen. Zowel Het Klooster als Het Huis van Waalre rekenen tegenwoordig de huur van ruimtes af per dagdeel en niet meer zoals vroeger in Het Klooster per uur. Dat betekent dat voor met name de kortere cursussen de huurprijs verdubbeld of verdrievoudigd is. Daarnaast hebben we al jaren te maken met een langzaam afnemend gemiddeld aantal cursisten per cursus. Overigens liggen onze cursusprijzen nog steeds onder die van het landelijk gemiddelde.

Hoe wordt de prijs van een cursus bepaald?

De cursusprijs wordt bepaald door de vergoeding en reiskosten van de docent, de huur van de lesruimte, het verwachte aantal deelnemers en het prijsniveau van soortgelijke activiteiten in Waalre en omgeving.

Maakt de Volksuniversiteit winst?

Nee, het financiële beleid is erop gericht om winst noch verlies te maken. Hierbij helpt de Gemeente Waalre met een jaarlijks subsidie voor de culturele bijdrage van de VU Waalre aan de samenleving in onze gemeente.

Wat krijgen medewerkers van de VU Waalre betaald?

Docenten van de VUW krijgen een vergoeding per cursusuur en voor de reiskosten tussen hun huis (als dit buiten Waalre is) en de cursuslocatie. De leden van de VU-Commissie krijgen alleen de kosten vergoed die zij voor de VU Waalre maken.

Hoe worden cursussen geselecteerd?

De leden van de VU-Commissie beslissen elk seizoen over het wel of niet continueren van bestaande cursussen. Elk seizoen kijken zij of nieuwe cursussen kunnen worden toegevoegd. Zij verwelkomen uw suggesties! Heeft u een suggestie? Laat het hen weten via vuwaalre@gmail.com.

Kan ik nog opzeggen na inschrijving voor een cursus?

Ja, dat kan tot twee weken voor aanvang. Bij annulering hierna is er geen recht op teruggave van het cursusgeld. Indien bijvoorbeeld door omstandigheden een cursus niet verder gevolgd kan worden, kan aan het Bestuur van de VUW een verzoek gedaan worden (een deel van) het betaalde bedrag terug te krijgen.

Kan ik een proefles krijgen?

Nee, dat kan niet. Als u twijfelt of een cursus iets voor u is, kunnen we (vuwaalre@gmail.com) u wel in contact brengen met de docent. Die kan u dan alles over de cursus vertellen. Op onze Infomarkt begin september kunt u de (meeste) docenten ook ontmoeten.

Krijg ik geld terug als ik door overmacht verhinderd ben?

Nee. Ook als de VU Waalre door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de lestijd of -plaats te veranderen, is er geen recht op terugbetaling. Bij onvoorziene omstandigheden kan wel een verzoek aan het Bestuur gedaan worden om een uitzondering te maken.

Krijg ik geld terug als een cursus niet doorgaat?

Ja, als een cursus tussentijds stopt, hebt u recht op teruggave van een evenredig deel van de cursusprijs. Het cursusgeld wordt overigens pas afgeschreven als een cursus ook echt begonnen is.

Wat kan ik doen als ik klachten heb?

Als u klachten hebt, kunt u contact opnemen met het Bestuur van de VU Waalre, via vuwaalre@gmail.com.

Waarom vinden cursussen niet meer plaats in Het Klooster?

Tot 2020 vonden alle cursussen van de VU Waalre plaats in Het Klooster. Na de verbouwing bleken de nieuwe ruimtes echter helaas niet geschikt voor onze cursussen, voornamelijk wegens geluidsoverlast. We hebben de cursussen derhalve verplaatst naar Het Huis van Waalre. Alleen de creatieve cursussen vinden nu nog in Het Klooster plaats, in het op de eerste verdieping gelegen Atelier.