Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, die wij uitsluitend gebruiken voor cursusactiviteiten bij de Volksuniversiteit Waalre. Elke betrokkene kan inzage krijgen in zijn/haar geregistreerde gegevens.

Zie voor alle details onze volledige Privacy Statement VU Waalre 2022.