Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens, die wij uitsluitend gebruiken voor cursusactiviteiten bij de Volksuniversiteit Waalre. Gegevens worden na maximaal 7 jaar niet gebruikt te zijn verwijderd. Elke betrokkene kan inzage krijgen in zijn/haar geregistreerde gegevens.

Zie voor alle details onze volledige Privacy Statement.