Vacatures

De Volksuniversiteit Waalre verzorgt een breed aanbod van cursussen en lezingen in Het Klooster. De organisatie hiervan gebeurt helemaal door een Commissie van enthousiaste vrijwilligers die elkaar minstens eens per maand treffen voor overleg. Het vinden van de juiste cursussen en docenten, het bekendmaken van het programma, het krijgen van voldoende deelnemers, de registratie van aanmeldingen en betalingen, de organisatie van evenementen zoals Expositie en Informatiemarkt – het is een tijdrovende activiteit die veelal onzichtbaar blijft voor de buitenwereld, maar die veel voldoening biedt — als het allemaal lukt…

De Commissieleden hebben meestal een basisverantwoordelijkheid, maar dragen allemaal bij naar aanleg en vermogen aan het functioneren van de Volksuniversiteit. Jaarlijks evalueren we bijvoorbeeld hoe het  programma aan cursussen en lezingen verbeterd kan worden met nieuwe onderwerpen en docenten.

Op dit moment hebben wij twee vacatures voor enthousiaste vrijwilligers die een paar uur per week zouden willen investeren in de Volksuniversiteit Waalre:

1. Penningmeester

Iemand met financieel inzicht voor het opstellen van de begroting vooraf, de afrekening achteraf en de bewaking van het budget. Voor het overzicht wordt gewerkt met een Excel-bestand . De werkzaamheden bestaan verder uit het (samen met een ander commissielid) verzorgen van incasso’s en betalingen en het onderhouden van de contacten met de Gemeente voor alle financiële zaken, zoals aanvraag van en verantwoording voor subsidies.

2. Administratief medewerker

De administratieve verwerking wordt op dit moment gedaan door twee vrijwilligers die er graag een derde collega bij zouden willen hebben om de taken beter te kunnen verdelen en de jaarlijkse pieken op te vangen. De vrijwilliger die wij zoeken beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en is bereid tot het verrichten van administratieve handelingen. Hij/zij kan omgaan met de computer op het niveau van Word en Excel.


Meer informatie? Neem contact op met Hans Ontrop: vuwaalre@gmail.com of 06-48625525.